Setkání s občany na téma „Dostavba Pražského okruhu“

„Setkání s občany v Běchovicích na téma „Dostavba Pražského okruhu“

Pražský okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v ČR. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hl. město s okolními regiony a státy. Z jeho dosud nedokončených částí je tou zcela nejdůležitější výstavba úseku 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi a s ní související výstavba přeložky silnice I/12. Jejich dokončení je naprosto klíčové pro zklidnění dopravy a snížení ekologické zátěže v městských částech ve východním segmentu Prahy i v přilehlých obcích.
Vzhledem k tomu, jak důležitým tématem stavby úseku 511 a přeložky I/12 jsou, jsou naplánována setkání pro širokou věřejnost. Jejich cílem je zajistit infomovanost občanů dotčených obcí a městských částí o dané problematice a ujistit je, že ze strany samosprávy i státní správy bude provedeno maximum pro to, aby pocítili především pozitivní efekt těchto pro Prahu i celou ČR nezbytných staveb.
Chcete-li se i Vy dozvědět více, jste zváni na setkání s občany nad tématem stavby PO511+I/12 a jejího stavu přípravy. Setkání se bude konat v tělocvičně základní školy
Běchovice!!
Úterý 30.5.2017 od 17:00.
Účast na setkání přislíbili:
– nám. primátorky hl.m. Prahy Petr Dolínek- zástupci investora ŘSD ČR- projektant stavby- zpracovatel EIA- zpracovatele tzv. regionální varianty okruhu (ČVUT)- ostatní městské organizace, které mají v gesci výstavbu a dopravu (IPR, TSK, OSI MHMP, OTV MHMP, ROPID)
Program setkání v příloze.
Další informace na: Setkání s občany na téma „Dostavba Pražského okruhu“
www.okruhprahy.cz

Příloha:

Program

Zdroj:

Web městské části Praha – Dolní Počernice“

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6016-setkani-s-obcany-na-tema-dostavba-prazskeho-okruhu

Související příspěvky