Senioři vystavují v Újezdském muzeu

Přijďte se podívat na výstavu seniorských prací do Újezdského muzea, která je zde otevřena do 15.2.2017.
Výstava je uspořádána z exponátů, kterými se místní senioři prezentovali v 5. ročníku soutěže na téma „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“. Slavnostní otevření výstavy proběhlo v pondělí 16. ledna 2017 od 17 hodin. Vernisáž zahájila paní Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21. Přivítala všechny přítomné a poděkovala soutěžícím seniorům za jejich aktivní přístup k životu a tvůrčí kreativitu. Ocenila jejich odvahu a chuť podělit se s ostatními o výsledky své práce. Následovalo vyhlášení vítězů soutěže, kterým provázela paní Jana Eibichová.
1. místo získal pan Vladimír Štěpánek za své tepané výrobky, 2. místo získal pan Ivan Birke za obrazy ve stylu romantismu a 3. místo obsadila paní Věra Žůrková se svým obrazem „Zrcadlení“.
Všechny exponáty si zaslouží obdiv a ocenění. Vážíme si činorodosti, aktivity a odvahy všech seniorů, kteří se soutěže zúčastnili. Jako malé poděkování jsme obdarovali každého vystavovatele drobným dárečkem. Poté následovalo samotné otevření expozice, volná prohlídka, občerstvení a přátelské diskuze.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Vladimíře Juřenové za instalaci vystavovaných prací a členům Komise sociální politiky a zdravotnictví za pomoc při organizaci vernisáže a vytvoření příjemné atmosféry.
Újezdské muzeum je otevřeno každou sobotu od 13-17 hod.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5867-seniori-vystavuji-v-ujezdskem-muzeu-2

Související příspěvky