Seminář STUŽ v úterý 6. června 2023: Udržitelná doprava ve městě

Intenzita silniční dopravy ve velkých českých městech dlouhodobě roste a s ní veškeré negativní dopady v podobě záboru veřejného prostoru, hluku, znečišťujících látek v ovzduší a emisí skleníkových plynů.

Existuje mnoho opatření, která ke zlepšení situace zavádí řada evropských měst, mezi nimi změna režimu využívání veřejného prostoru k parkování, snižování povolené rychlosti, extenzivní výstavba infrastruktury pro nemotorové způsoby dopravy, zpoplatnění vjezdu do center nebo nízkoemisní zóny.

 

 

 

Seminář bude přístupný též on-line prostřednictvím platformy Zoom na adrese
http://stuz2306.jdem.cz 

 

 

Zdroj: STUŽ
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související příspěvky