Úvodní stránka 30 NÁZOR 30 Rovnost není rovnostářství! „Třetí cesta“ spolupráce státu s občanskou společností může být šancí pro budoucnost

Rovnost není rovnostářství! „Třetí cesta“ spolupráce státu s občanskou společností může být šancí pro budoucnost

Bývalý britský premiér Tony Blair odmítal představu liberální pravice, že stát postupně bude opouštět oblast sociální péče, „jakmile aktivní obyvatelstvo bude připraveno postarat se samo o sebe“. Čeští neoliberálové v 90. letech tvrdili cosi podobného. Jejich heslem bylo přesvědčení, že dokáže-li se každý postarat sám o sebe, dovede se tak o sebe postarat i celá společnost…

Blair nezpochybňuje, že sociální stát v jistém smyslu trpí atrofií, nicméně je přesvědčen, že jeho existence je nutná a že, má-li ve svém konání být úspěšný, musí „v mezích svých možností vytvářet nové prostory pro spolupráci a partnerství s občanskými iniciativami“.

Ve snaze dosáhnout sociální spravedlnosti klasičtí sociální demokraté často zaměňovali zásadu rovnosti s rovnostářstvím…

Tak se stávalo, že „práva byla nadřazována nad povinnosti, z nich plynoucích“ a že lidé byli vedeni k tomu, „aby odpovědnost za sebe, za své rodiny i za místní společenství, v němž se pohybují, přenesli na stát“. To, že díky tomu docházelo ke vzájemnému odcizení a postupnému mizení vědomí sounáležitosti a solidarity, je nabíledni…

… celou analýzu z 31. 8. 2023 najdete na Hlídací Pes.org:
Ivan Štern: Soumrak demokratické levice. Strádání a frustrace z chronického neúspěchu

Náhledový obrázek: ilustrační

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Praha připravuje Koncepci pražských trhů. První fáze se zaměří na lokality v historickém centru metropole

Hlavní město se již brzy bude moci opírat o Koncepci pražských trhů, její první fázi zpracuje městská společnost Prague City Tourism. Materiál přinese systémové řešení potřeb města v této oblasti, ...