Prosakující vodu na Žižkově využije Praha na závlahu a čištění

Všechny průsakové podzemní vody z kolektoru Žižkov byly ještě v nedávné minulosti přečerpávány do kanalizace, a to z koncové jámy J1, kolektoru pod Havlíčkovým náměstím. Společnost Kolektory Praha za ně platila stočné. Roční množství vypouštěných vod bylo stanoveno dle výpočtu plochy kolektoru a dlouhodobého sledování množství průsakové vody na 16 180 m³ za rok.

„Realizací tohoto projektu v rámci Adaptační strategie hlavního města Prahy je část těchto průsakových podzemních vod nyní poskytována společnosti Pražské služby ke splachování ulic a společnostem, starajícím se o městskou zeleň,“ komentuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Na základě chemického rozboru vody bylo prokázáno, že voda je využitelná pro potřeby města…

 

Celou TZ Jany Plamínkové, náměstkyně pražského primátora z 2. 9. 2022
doporučujeme na praha.eu ZDE.

Související příspěvky