Program pro poskytování dotací obce Sibřina pro rok 2017

Plné znění výzvy s přílohami (otevřete kliknutím na název) :
Obec Sibřina vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2017.
Příloha:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Sibřina
Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obec Sibřina na rok 2017

zdroj: obec Sibřina

Související příspěvky