Představujeme naše školky – 1. mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Mateřská škola je bezbariérová patrová budova umístěná v zástavbě rodinných domů a v blízkosti lesa. Byla otevřena v roce 2005. V současné době jsou zde 3 heterogenní třídy s kapacitou 76 dětí. Kapacita je využita na 100%. Škola umožňuje sdílenou docházku. Na budově je naistalována kamera, která v době provozu MŠ monitoruje vstupní prostor.

Interiérové vybavení tříd je nadstandardní, v každé třídě je umístěna interaktivní tabule, dostatek stavebnic, her a hraček, které podněcují dětskou fantazii, rozvíjí manipulační schopnosti a logické uvažování. Vybavenost didaktickými pomůckami je též velmi dobrá. Učitelky se pravidelně účastní veletrhů a výstav určených předškolnímu vzdělávání, využívají nabídek z katalogů, ukázek materiálu přímo ve škole a průběžně doplňují pomůcky a hračky v duchu moderních trendů ve vzdělávání.V MŠ je zřízena pouze výdejna stravy, kde se připravují dodatková jídla. Obědy se dovážejí z jídelny základní školy. O přístavbu vlastní kuchyně se škola ve spolupráci se zřizovatelem snaží již několik let.Zahrada je dostatečně velká a je využívána ve všech ročních obdobích. Je vybavena dřevěnými hracími prvky, které jsou pravidelně udržované a postupně doplňované. Vzhledem k nedostatku vzrostlé zeleně jsou hrací zóny postupně doplňovány pergolami se zastíněním proti slunci. Pískoviště je kryté plachtou a hrací prvky mají mlhoviště. Na podzim nám přibyla u multifunkčního hřiště „Skřítčí vesnička“ – napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základní školyŠkola má zpracovaný kvalitní školní výchovný program i třídní výchovné projekty v souladu se zásadami předškolního vzdělávání. Velkým potenciálem je profesionální, stabilní a sehraný tým pracovníků, který jednotně působí na svěřené děti – táhneme za jeden provaz, jsme kamarádi. Všichni se snaží o vytváření podnětného, laskavého a příjemného prostředí, kde se všichni partneři, kteří do školy přicházejí, cítí příjemně a bezpečně. Mateřská škola spolupracuje s různými partnery – Spolkem rodičů a přátel 1.mateřské školy, ÚMČ, MZŠ zahrádkáři, knihovnou, PČR, hasiči, klubem aktivních seniorů, neziskovou organizací Inbase“ a snaží se prezentovat výsledky své práce na veřejnosti – přehlídky, vystoupení pro veřejnost, výstavy dětských prací, vlastní webové stránky a příspěvky do Zpravodaje, který vydává MČ Praha 21. MŠ je zapojena do celostátního ekologického projektu „Recyklohraní“, kde byla již 3x vyhodnocena jako nejlepší v celé republice (sběr elektroodpadu a baterií). MŠ v rámci doplňkové činnosti umožňuje pronájem prostor pro mimoškolní činnosti, které se konají v odpoledních hodinách.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5995-predstavujeme-nase-skolky-1-materska-skola-centicka-2222-praha-9-ujezd-nad-lesy

Související příspěvky