Pražský primátor nařídil hloubkový audit příspěvkových organizací

Na návrh primátora dne 11.7. 2022 radní hlavního města Prahy uložili ředitelům příspěvkových organizací města zadat hloubkový audit zakázek.

Reagují tak na aktuální kauzu Dopravního podniku hlavního města Prahy s označením Dozimetr.

Audit se tak postupně v několika fázích zaměří na téměř 250 příspěvkových organizací města.

Smyslem hloubkového auditu by mělo být především zjištění, zda dané organizace v období od roku 2010 do současnosti uzavřely jakoukoliv smlouvu se subjekty napojenými na aktéry kauzy Dozimetr a jaký byl průběh a výsledek zadávacího řízení, v němž tyto subjekty figurovaly.

Nejedná se pouze o oblast IT, ale o všechny oblasti, ve kterých firmy mohly cokoliv dodávat, a to v období od roku 2010. Příspěvkové organizace by měly výsledek provedeného auditu předat prostřednictvím věcně příslušného magistrátního odboru, který příspěvkovou organizaci odborně usměrňuje, řediteli magistrátu. Souběžně s těmito audity pokračuje zavádění dalších protikorupčních opatření.

Příloha: Seznam subjektů souvisejících s tzv. kauzou Dozimetr

Zdroj: TZ pražského primátora MUDr. Hřiba z 11. 7. 2022 na praha.eu
Náhledový obrázek: ilustrační

Související v ON:

Impuls k rozplétání mafiánských vazeb a vztahů okolo pražského dopravního podniku dal před dvěma lety náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ)

Související příspěvky