Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje

Rada MČ Praha 21 na svém 18. jednání (usnesením RMČ18/0284/15) dne 16.6.2015 schválila s účinností od 1.7.2015 „Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje“, která najedete na:
http://www.praha21.cz/komise-rady/redakcni-rada-ujezdskeho-zpravodaje

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5219-pravidla-pro-vydavani-ujezdskeho-zpravodaje

Související příspěvky