Praha připravuje jednotnou informační grafiku města

Hlavní město Praha v současné době postrádá jednotný informační a navigační systém, který by napomáhal orientaci v ulicích jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům města. Dnes v Praze existuje několik paralelních systémů, jejich grafická, informační i prostorová provázanost je však jen částečná a z celkového pohledu integrovaného dopravního systému nedostatečná.

Pro nápravu tohoto stavu vzniká pracovní skupina složená ze zástupců ROPID, IPR Praha, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Pražské informační služby, TSK hl. m. Prahy, Operátora ICT, příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy a dalších institucí. Vedením projektu pověřila Praha městskou organizaci ROPID.

Bude zadáno zpracování realizační studie, která provede zevrubnou analýzu toho, jaké prvky ve městě v současné době existují a jakou roli hrají, dále řekne, co jak funguje, jak vyhovuje a co případně nahradit nebo doplnit.

Na základě realizační studie, která by měla být hotová ještě v roce 2017, si následně Praha nechá zpracovat komplexní projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, který bude řešit celkovou prezentaci města a jeho orientační systém v rámci všech druhů mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální motorová doprava).
Na něj bude vypsaná veřejná graficko-designerská soutěž  i s přesahem určitých prvků i do Středočeského kraje. Pokud vše půjde podle plánu, měla by se Praha dočkat nového informačního a navigačního systému v roce 2018.

Jednotný informační systém hl. m. Prahy vzniká v rámci projektu Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID, na kterém spolupracují ROPID, IPR Praha a Fakulta dopravní ČVUT s dalšími partnery.

zdroj: ROPID, 17.1.207

Související příspěvky