Pozvánka na jednání ZMČ16, dne 12. 6. 2017

Vážení občané,
starostka MČ Praha 21 svolává na den 12. 6. 2017 od 16:00 hod jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, které se bude konat v Divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základní školy, boční vchod/.
Všichni jste srdečně zváni.

Program:
Čas: 16:00 hod – 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.

19:00-19:45 Interpelace občanů 19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Koupě budovy Ideal Lux
7. Odprodej pozemku č. parc. 4275/2 v k.ú. Újezd nad Lesy
8. Zápis č. 17 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 10. 5. 2017
9. Rozpočtová opatření č. 22-25, 28, 31-58
10. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 2016
11. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2016
12. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2017
13. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření
14. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
15. Zpráva z Veřejného fóra konaného dne 19. 4. 2017

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6096-pozvanka-na-jednani-zmc16-dne-12-6-2017

Související příspěvky