Pozvání za pracovní setkání NSZM, téma „Strategické řízení a kvalita měst“, ve středu 22.2.2017

Vážené dámy, vážení pánové,

chcete se dozvědět

… AKTUALITY ZE STRANY NÁRODNÍCH INSTITUCÍ V OBLASTI KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ?

… JAKÉ JSOU V TÉTO OBLASTI AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ FINANČNÍ ZDROJE?

… JAKÉ OSVĚDČENÉ POSTUPY OBCÍ LZE V PRAXI VYUŽÍT A KDE SE INSPIROVAT?

Pokud ano, pak mi dovolte vás pozvat na tematickou Sekci NSZM: Strategické řízení a kvalita měst,
která se bude zabývat uvedenými tématy i řadou dalších. Představeny budou přístupy k problematice strateg.
plánování i kvality veřejné správy na národní i místní úrovni a zazní řada konkrétních praktických ukázek.   

  

Kdy: 22února 2017 od 9.30 do 15.00 hod. 

Kde: PRAHA – Budova Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, Praha 1)

Registrace: www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce/registrace  (nejpozději do 15. 2. 2017)
Podrobný program a pozvánka: viz příloha

Akce je bez účastnického poplatku a je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům
úřadů apod.) a všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma.

Těšíme se na vaši účast a náměty do diskuse.

Uvítáme, pokud předáte informaci o akci i dalším možným zájemcům o téma.  S pozdravem

Petr Švec
ředitel NSZM ČR

Související příspěvky