Pozvání a program veřejné schůze Zastupitelstva MČ P21 v pondělí 19.12.2016

Vážení občané,

starostka MČ Praha 21 svolává na den 19. 12. 2016 od 16:00 hod jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, které se bude konat v Divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základní školy, boční vchod/.

Všichni jste srdečně zváni.

Program

Čas: 16:00 hod – 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.

19:00-19:45 Interpelace občanů

19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

2. Volba mandátového výboru

3. Volba návrhového výboru

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

5. Kontrola plnění usnesení

6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. – 3. čtvrtletí 2016

7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 – po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

8. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 – po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017

9. Rozpočtová opatření č. 76, 79-83, 87-89, 94, 98, 100-102, 111-114, 116

10. Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016, Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016

11. Veřejné fórum 2016

12. Petice občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, 932/4 firmě Ideal Lux

13. Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21

14. Odprodej pozemku č. parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy

15. Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 – přisvícení přechodu v ulici Čentické

16. Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016

17. Informace o Rozhodnutí Komise k projednání přestupků MČ Praha – Běchovice

18. Akční plán 2017 – 2018

19. Informace – Platnost složení slibu zastupitele

 

převzato z MČ P21

Související příspěvky