Pozvání Otevřeného Újezda v říjnu 2015, mimořádná schůze ZMČ P21 v pondělí 5.10.2015

Milí občané, milí újezďané,
nabízíme vám možnost pravidelného setkání a výměnu názorů,
podnětů a informací nejen o Újezdě nad Lesy.

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda  se koná
v pátek 2. října od 19 do 21 h

ve Vinotéce Blatov Čentická 2067 – na rohu ulic Čentická a Polenská

DSC09544

a pozor změna:

KONZULTAČNÍ HODINY  OÚ, které se konají vždy první pondělí v měsíci, v říjnu nebudou. Důvodem je mimořádné zasedání Zastupitelstva MČP21, které je svoláno právě na první říjnové pondělí, 5.10. od 17 h.  Zasedání ZMČ se koná  z podnětu sedmi opozičních zastupitelů na vyjasnění situace kolem vedlejší hospodářské činnosti MČ P21, která je v propadu. Zasedání je veřejné, tak neváhejte a zajděte si ověřit plody práce svých volených zástupců.

Více v článku: https://otevrenenoviny.cz/sedm-zastupitelu-mc-p21-pozadalo-o-konani-mimoradne-schuze-zastupitelstva/

Informace o ZMČ dne 5.10.2015, převzaté z oficiálního webu MČ P21:

Čas: 17:00 hod – 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno. Termín, čas a místo pokračování bude určen přímo na jednání zastupitelstva.

Místo: velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21 

Program

18:00-18:45 Interpelace občanů

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva

  1. Zahájení jednání
  2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového a návrhového výboru
  1. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
  2. Přeložka R I/12
  3. Volba člena KV ZMČ Praha 21
  4. Rekonstrukce Finančního a Kontrolního výboru
  5. Plán VHČ na rok 2015 – předložení, schválení

 

 

Související příspěvky