Pozvání na Noc kostelů do Dolních Počernic

„Letošní, již devátý ročník Noci kostelů, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Výjimečně a zdarma se pro všechny návštěvníky otevřou 9. června 2017 v jeden den brány zhruba 1 500 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Během Noci kostelů mají všichni možnost setkat se s křesťanstvím jak v podobě prohlídky mnohdy nedostupných architektonických skvostů, tak prostřednictvím mnoha setkání s jeho představiteli i s jeho idejemi.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích nachystal pro své návštěvníky na pátek 9.6.2017 následující program:

17:50 – 18:00  úvodní zvonění
18:30 – 19:00  malý harfový koncert
19:00 – 21:00  vstupy s krátkými vstupy na harfu
19:00 – 21:00  prohlídka nově zrekonstruovaných varhans ukázkou drobných varhanních skladeb
19:00 – 21:00  možnost poslechu zvuku adoptované píšťaly
19:00 – 22:00  promítání o opravě varhan

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Smyslem je oslovit a nabízet, v každém případě bez vnucování. Tímto způsobem pak zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.“

převzato z MČ Praha -Dolní Počernice

Související příspěvky