Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na „Sympozium 8: komunismus – elity – dnešek“ v úterý 27.11.2018

Revolver Revue srdečně zve odbornou i širší veřejnost na Sympozium 8 (komunismus – elity – dnešek).

„Vstup volný, těšíme se na Vás, v úterý 27. 11. 2018 v prostoru Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22, Praha 3)!

Další podrobnosti budou aktualizovány na facebooku RR.

Pořádá Revolver Revue ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda a společností Post Bellum / Paměť národa.“

SYMPOZIUM 8 / PROGRAM

I. 10:00–12:30 (moderuje Adam Drda & Marek Vajchr)

Zahájení

 • Jaroslav Cuhra – Český/československý parlament v krizích. Promarněné příležitosti
 • Adam Drda – Čistka ve „Svobodných novinách“ – a příběh Edvarda Valenty
 • Tomáš Hermann – Angažovaný intelektuál Karel Hrubý v odporu proti diktatuře po únoru 48 a srpnu 68
 • Bohumil Doležal – „Držení pozic“ a „odvracení nedozírných následků“ (Čeští intelektuálové a politici na počátku normalizace)
 • Martin Šmok – Hra s židovskou kartou – konstrukt židovského nepřítele v poválečném Československu
 • Marek Vajchr – Za hranou zániku (Zmařený pokus o „národní obrození“ německé menšiny v roce 1968)
 • Maciej Ruczaj – Velká polská revoluce let 39–56 a její dopady pro současnou polskou společnost
 • Miroslav Petříček – Rovnoběžky, které se rozcházejí (Kultura a ztížená možnost komunikace)

II. 14:00–16:30 (moderuje Terezie Pokorná & Robert Krumphanzl)

 • Pavla Pečinková – Kupředu jdeme (Interpretace české předválečné avantgardy po roce 1948)
 • Petr Jindra – Individualita a „celospolečenský jedinec“: František Pořický vs. Zdeněk Nejedlý (Příklad ideologizace duchovních hodnot v poválečných letech z prostředí plzeňského výtvarného života)
 • Tereza Šnellerová – Skupina 42 v roce 48 – vyústění k zániku: „Moje stanovisko znáš.“ (K. Lhoták J. Chalupeckému)
 • Robert Krumphanzl – Ladislav Dvořák – na koho padne los
 • Terezie Pokorná – Neodpovídat na falešně položené otázky? (Jan Grossman na konferenci o činoherní kritice 1958)
 • Barbora Čiháková – Rok 1968 a dílo Karla Pecky
 • Marie Klimešová – Rozpadlá generace konce šedesátých let
 • Jaromír Typlt – „Avantgardní – revoluční kultura je vepsí“ (Rozčarování sochaře Ladislava Zívra)

III. 17:30

 • Komentovaná projekce filmovými záznamy vybraných rozhovorů s pamětníky bude provázet Adam Drda

 

Náhledový obrázek: ilutrační

Související příspěvky