Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na slavnostní vernisáž „2. světová válka“ v Újezdském muzeu

Muzejní rada vás srdečně zve
na slavnostní vernisáž výstavy
2. světová válka v osudech občanů Újezda nad Lesy a okolí

2.sv.v

Vernisáž výstavy se stala součástí oficiální akce MČ k připomenutí 70. výročí konce 2. války.
Z podnětu Ing. Jana Vondráčka, kterému bude předán titul Občan roku 2014,
budou položeny věnce u Pomníku padlých 1. a 2. války na Újezdském hřbitově v 15h.
K tiché soukromé vzpomínce na hřbitově jste srdečně zváni.

Oficiální program oslav najdete na webu obce.

U příležitosti konce 2. války vydala Muzejní rada další nádhernou publikaci
soustředěnou především na osudy občanů Újezda nad Lesy a okolí.
Autory knihy jsou Ing. Karel Tůma, Ing. Jan Vondráček a Ing. Eva Danielová.

Publikace bude slavnostně předána potomkům účastníků a padlých ve 2. válce,
kteří poskytli fotografie a svědectví pro tento sborník.

hroby hrdinů

Související příspěvky