Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na seminář Akademie věd o znečištění ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti, 26.11.2015

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR
si Vás dovoluje pozvat na odborný pracovní seminář

Co bychom měli vědět o znečištěném ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti

čtvrtek 26. 11. 2015, 13:00–16:00 hod.
sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Budou diskutovány nové poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví získané v průběhu roku 2015 (R. Šrám, J. Pulkrabová, A. Ambrož), nové metody a přístupy v zapojení veřejnosti do monitorování kvality ovzduší a zapojení do procesu rozhodování o kvalitě životního prostředí (V. Švecová), přístupy k energetické politice ČR (H. Beran), a hodnocení emisí nových aut (M. Vojtíšek).

PROGRAM

13:00   Ovzduší 2015 – MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

13:30   Vliv oxidačního poškození na výsledky těhotenství – Mgr. Antonín Ambrož, ÚEM AV ČR

13:50  Kritické zhodnocení expozice matek / novorozenců na základě analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich metabolitů – Doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., VŠCHT Praha

14:10   Veřejné monitorování ovzduší, projekt CITI-SENSE – Ing. Vlasta Švecová, Ph.D., ÚEM AV ČR

14:30   Energetika 21. století: SMART nebo Chánov? Ing. Hynek Beran, ČVUT Praha

14:50  Proč jsou emise v reálném provozu vyšší než během testování nových aut na zkušebně – Doc.Ing. Michal Vojtíšek, Ph.D., ČVUT Praha

15:10   Diskuse

16:00   Závěr

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR

Související příspěvky