Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na Kulatý stůl do Dolních Počernic – téma: rekonstrukce ulice Úpická, 11.11.2015

Zajímá-li vás prostředí, ve kterém žijete, a chcete-li vědět, jakými změnami projde část naší městské části, místo u „kulatého stolu“ patří právě Vám.
Přijďte nahlédnout do stavebních plánů plánované rekonstrukce ulice Úpická, přijďte k projektu přednést své připomínky a dotazy k řešení:

– upřesnění vjezdů
– umístění herních prvků (ano či ne)
– šířka komunikace, doporučuje se ponechat její stávající šířku
– povrch komunikace, doporučuje se kvalitní živice s možností pořádání jednorázových akcí pro děti (cyklo, kolečkové brusle a pod.)
– podoba ulice (šikany, zpomalovací prahy apod.), včetně jejich umístění
– doplnění výsadeb (stromy, keře)
– potřeba chodníků (ano či ne)
– parkovací stání, jejich potřeba a umístění
– odvodnění komunikace
– mobiliář (lavičky, koše).

Koná se ve středu 11.11.2015 od 17.30 hod., v zasedací síni ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10.

Srdečně zve MČ Praha – Dolní Počernice,  Zbyněk Richter, starosta

Související příspěvky