Pozor na dopravní omezení! Uzavírka ulice a mostu Božanovská nad dálnicí D11 od pondělí 21. 6. 2021

Diagnostika mostu X503 Božanovská (nad dálnicí D11) v květnu loňského roku prokázala zhoršující se stav mostu.

Z mimořádné mostní prohlídky vyplynulo, že do mostní konstrukce masivně zatéká mostními závěry a v konstrukci degraduje beton a místy je odhalená betonářská výztuž. V mostních římsách degradují prefabrikáty a beton odpadává pod most na dálnici D11.

Proto od 21. 6. 2021 dojde k uzavírce ulice Božanovská a most bude postupně demontován.

K jeho úplné demolici dojde ve dnech 24. – 25. 7. 2021, kdy bude uzavřena dálnice D11, a to od sobotní 17. hodiny do neděle do 9 hodin do rána.

V rámci přípravy na demolici mostu, vlastní demolice a na období do kolaudace nového mostu bude přerušen provoz na komunikaci Božanovská. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po ulicích Ve Žlíbku a Náchodská. Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu (mimo dopravní obsluhy) bude svedena z ulice Ve Žlíbku do Mladých Běchovic a dále po Českobrodské na Pražský okruh.

Dojde též k úpravám autobusových linek. Linka 221 bude vedena odklonem ulicemi Náchodská, Komárovská, Třebešovská a Ve Žlíbku. Na objízdné trase obslouží zastávky Vojická, Nádraží Horní Počernice, Lukavecká, Komárovská, Třebešovská, Ve Žlíbku a Xaverov. Naopak vynechány budou zastávky Libošovická, Krahulčí, Svépravice, Xaverovský háj a Ke Xaverovu.

Autobusová linka č. 222 bude zkrácena do trasy Černý Most – Svépravice, vynechá tedy zastávky Xaverovský háj, Ke Xaverovu, Xaverov, Nad Běchovicemi, Podnikatelská a VÚ Běchovice. V oblasti Svépravic bude zkrácená linka 222 nahrazovat odkloněnou linku 221, proto bude její provoz rozšířen na celodenní a celotýdenní v intervalu 30 minut. V pracovní dny bude navíc její provoz koordinován s linkou 224 tak, aby spoje mezi Černým Mostem a Svépravicemi v obou směrech měly souhrnný interval 15 minut.

Obsluha VÚ Běchovice bude zajištěna závlekem vybraných spojů linky 221 – půjde o všechny spoje v ranní přepravní špičce (cca 5:30-9:00) ve směru z Černého Mostu do Klánovic a o všechny spoje v odpolední přepravní špičce (cca 13:30-19:30) ve směru opačném.

Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Ke Xaverovu a Xaverovský háj. Cestujícím z těchto zastávek doporučujeme využití nedaleké zastávky Xaverov.

 

Podrobně  včetně mapy na webu Zdravé městské části Praha-Dolní Počernice ZDE.

 

Související příspěvky