Pozitiva a negativa posledního zastupitelstva v Újezdě nad Lesy

Dne 23.3.2015 v 17:00 začalo zatím poslední zastupitelstvo. Skončilo  24.3.2015 v 1 hodinu 20 minut spontánním úprkem místostarostů na začátku posledního projednávaného bodu Různé.
Jednání ukončil pan starosta, v situaci, kdy se nejméně 4 zastupitelé hlásili do projednávání otevřeného bodu. Tou dobou jednání stále sledovali dva občané, několik zaměstnanců ÚMČ a zbylí zastupitelé.
Odchod místostarostů v tuto chvíli považuji za skandální. Vzhledem k tomu, že jsou placeni za výkon svojí funkce (ne špatně) se domnívám by měli být poslední a ne první odcházející. Prostě byli unavení asi více než běžní zastupitelé. Ono je to zápřah. Práce pro naší  MČ prostě vyčerpá. Zvláště 1x za 14 dní na RMČ a 1x za 3 měsíce na zastupitelstvu, jinou činnost ani jeden z místostarostů zastupitelstvu nedoložil.
Můžeme se lišit v hodnocení průběhu, ale jedno je potřeba respektovat. Demokracie někdy bolí, někdy je z ní člověk unaven, nemusí se mu vždy líbit, ale musí jí respektovat. Průběh jednání a neúměrně dlouhou dobu trvání  výrazně ovlivnila nekvalitní příprava jednání RMČ a neodpovídající vedení zastupitelstva. Přípravě dalšího  jednání by měla RMČ věnovat více času, jednotlivé body probrat v koalici,  připravit, ale také umět vysvětlit svůj postup opozici a občanům. Nebudeme nikdy automaticky vše schvalovat, máme právo pokládat otázky a máme právo říci připomínky.
I opakovaně. Jednací řád musí hlídat předsedající. Musí však stejným způsobem reagovat i při diskuzi občanů. I při emotivních vystoupeních by měla být rovnost všech dána jednacím řádem.

Pozitiva jednání:
1) Podařilo se přidat body jednání Různé a Situace v ulici Hodkovská
2) Občané dostali prostor se vyjádřit k bodu jednání, který je zajímal
3) Informace místostarosty p. Slezáka, že již nebude v dalším období kandidovat ( zde může být s odstupem času informace hodnocena jako negativní, čas ukáže )
4) Odsunutí schvalování hospodaření MČ Praha 21 ve VHČ a další a přesnější projednání výsledků tohoto hospodaření
5) Předložení zápisu č.2 Finančního výboru ze dne 11.2.2015

Negativa jednání:
1) Nedostatečná příprava zastupitelstva Radou MČ
2) Zpočátku měkké vedení schůze prvním předsedajícím a v druhém případě totalitní vedení jednání zastupitelstva
3) Demonstrativní odchod místostarostů během bodu Různé
4) Chaotické ukončení jednání
5) Selektivní nedodržování jednacího řádu

Zaslechl jsem informaci, že RMČ plánuje posunout začátek jednání dalšího zastupitelstva na 16 hodinu a ukončit ho ev. ve 22. hodin s tím, že další body se budou projednávat následující den od 8:00 ráno. Má to být trest za diskuze zastupitelů? Je to trest těm, kteří normálně pracují, od rána běžně třeba i do 18 hodin a pak jsou ochotni ještě dělat něco pro obec?? Je to snaha z účasti na jednání vyloučit  občany, také asi většinou nebudou moci přijít!
Já i Svobodní vidím cestu jinou. Kvalitní přípravu zastupitelstva ze strany RMČ. Naslouchat opozici a nesnažit se vše prosadit poměrem 9:8. K doufám plodné diskuzi by přispěla i častější konání zastupitelstva, např. á 2 měsíce.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., zastupitel za Svobodné, 10.4.2015

Otištění tohoto příspěvku bylo odmítnuto Újezdským zpravodajem 5/2015.
Redakce ON do přijatého textu nijak nezasahuje a uvádí jej v rubrice NÁZOR.
Články v této rubrice vyjadřují názor autora, nikoli nutně názor redakce.

Související příspěvky