Polaď Prahu: ohlédnutí za rokem 2017 v pražské dopravě a inspirace z Brna

Nechali jsme schválit dokument P+ Dopravní politika, který ovlivní vývoj pražské dopravy v příštích letech, zveřejnili jsme tzv. problémové mapy, uspořádali několik workshopů s partnery a v neposlední řadě jsme se opět úspěšně zúčastnili Dne bez aut. Rok 2017 byl trochu hektický, doslova nabitý událostmi, ale také úspěšný. O to větší výzvou pro nás bude rok následující, kdy bude rada hlavního města schvalovat finální Plán mobility pro Prahu a okolí.

„Plán mobility se nepřipravuje pouze v Praze, ale v mnoha jiných českých městech. A například v Brně to dělají velmi dobře.

Povídali jsme si o tom s koordinátorkou a manažerkou brněnského plánu mobility Ivou Machalovou. Důvod, proč je podle ní příprava plánu mobility v moravské metropoli úspěšná je, že od začátku úzce spolupracovali s veřejností. Kam bude Brno v dopravě do budoucna směřovat a odpovědi na další otázky si přečtěte v rozhovoru níže.

Co předcházelo startu plánu mobility v Brně?
S přípravou plánu mobility jsme v Brně začali v roce 2014, tedy ještě předtím, než vznikla povinnost takový dokument mít. Protože se Brno účastnilo a stále účastní evropských projektů v oblasti mobility, viděli jsme, jak je důležité tento nový typ dokumentu vytvořit. Proto jsme se pro něj rozhodli ještě předtím, než taková povinnost vznikla. A právě účast v evropských projektech nám také pomohla s jeho přípravou v tom smyslu, že jsme se seznámili s dokumenty a návody, jak takový plán připravit, protože v té době ještě česká metodika pro přípravu plánů mobility neexistovala.
To, že jsme začali relativně brzy, nám dalo dostatek času na projednávání jednotlivých částí a také na vyzkoušení nových způsobů zapojování veřejnosti a stakeholderů. V této souvislosti bych zmínila tzv. expertní workshop, který jsme uspořádali v září 2015. Jeho cílem bylo připravit návrh vize pro plán mobility. Pozvali jsme pět expertů z univerzit a výzkumných organizací a požádali je, aby na základě zpracované analytické části plánu mobility připravili návrh vize, který bude obsahovat cíle a směřování vývoje mobility ve městě Brně do roku 2050. Tyto návrhy jsme pak spolu se zástupci města, kraje, Dopravního podniku města Brna a dalších organizací diskutovali během jednodenního workshopu a na závěr jsme je představili Radě města Brna a panu primátorovi. Také oni měli možnost s autory o jejich návrhu promluvit. Tato akce byla podle mého názoru velmi zajímavá a přinesla výsledky v podobě schválení vize plánu mobility.

V jaké fázi přípravy plánu mobility se právě nacházíte?
V současné době se nacházíme v závěrečné fázi. Máme zpracovanou návrhovou část plánu mobility, projednali jsme ji s veřejností a nyní je zveřejněna k projednání v rámci procesu SEA (hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí). Tento proces bude ukončen v lednu. Připomínky, které nám během této doby přijdou, vyhodnotíme a zapracujeme do konečné verze dokumentu. Doufáme, že se nám jej podaří projednat a schválit v březnu 2018.
Zároveň připravujeme i tzv. akční plán, což je seznam projektů v oblasti mobility na nejbližší období. Tyto projekty vychází z návrhové části, která je obecnější. Akční plán už představuje konkrétní projekty a je provázán s rozpočtem.

Které nejzajímavější momenty provázely projekt?
Z mého pohledu, pokud budu mluvit o procesu přípravy dokumentu, je nejzajímavější zapojování veřejnosti. A také to pro nás byla a je největší výzva. Plán mobility, jehož podstatou je právě zapojení veřejnosti i odborníků, nám poskytl příležitost začít s těmito věcmi pracovat. Mnohé aktivity jsme již zopakovali i v jiných procesech a projektech, které připravujeme, ale stále se učíme.
V této souvislosti byl zajímavý například přístup občanského sdružení Nesehnutí k projednávání plánu mobility. Protože náš postup nepovažovali za dostatečný, vytvořili vlastní webovou aplikaci, přes kterou mohli občané posílat své připomínky. Nesehnutí nám tyto připomínky předali a my je vyhodnotili a zapracovali. I když to byla aktivita sdružení Nesehnutí, získali jsme další způsob, jak plán mobility představit více lidem a získat lepší zpětnou vazbu.
Výzvou je také vysvětlit a přiblížit, co děláme, co je cílem plánu mobility. Tím je vytvoření města jako prostoru příjemného pro život všech. Plán mobility má pomoci najít kompromis pro všechny druhy dopravy a všechny její uživatele. Někdy mají zástupci, „mluvčí“ jednotlivých druhů dopravy pocit, že upřednostňujeme ostatní druhy na úkor toho jimi preferovaného. „Plánujete pouze pro auta, nemyslíte na cyklisty“ a naopak. Ale myslím, že s podobnými výzvami se potýkají všechna města, která plán mobility připravují.

Kam se bude po schválení plánu mobility Brno v následujících letech v dopravě ubírat?
Schválená vize plánu mobility představuje ambiciózní plán města směřující k podpoře veřejné dopravy. Chtěli bychom udržet její vysoký podíl na cestách v rámci města (přes 50 %) a také zvýšit podíl cyklistické a pěší dopravy. Celkem by tyto druhy dopravy měly mít 80 % podílu na cestách v roce 2050, což znamená snížení cest automobilem na 20 %. A to je pro nás velká výzva.
Během příštích let budeme připravovat a realizovat opatření, která pomohou zvýšit kvalitu veřejné dopravy a také zvýšit využití cyklistické a pěší dopravy. Nebude se jednat pouze o stavby. Předpokládáme, že důležitější budou tzv. měkká opatření jako například kampaně, která pomohou změnit dopravní chování.
Důležité je ale zmínit, že tento dokument samozřejmě nebude platit nezměněně do roku 2050. Budeme ho každoročně aktualizovat a během pěti až sedmi let zahájíme přípravu dalšího plánu mobility.
Nejen příprava, ale také naplňování plánu mobility totiž podle mého názoru přináší městům i jejich obyvatelům nové přístupy k plánování dopravy, mobility. Jedním z nich je právě postupné vyhodnocování realizovaných opatření. Tedy to, že budeme sledovat, jakým způsobem tato opatření pomáhají dosahovat cílů, které jsme si stanovili ve vizi. Pokud se nám bude vše dařit, můžeme pokračovat dál, ale pokud zjistíme, že i přes naši snahu se nedaří zvýšit například využití veřejné dopravy, musíme zjistit proč. Jestli je to proto, že opatření nejsou dostatečná, zda se nezměnily podmínky. Tato zjištění je pak třeba zapracovat do plánu mobility, aktualizovat ho.“

http://www.poladprahu.cz/cs/uvod

http://www.poladprahu.cz/uploads/assets/logo_1.png

 

„Polaď Prahu“ v Otevřených novinách ZDE.

 

Související příspěvky