Platí zákaz rozdělávání ohňů v pražských lesích a parcích

Zákaz rozdělávání ohňů!S ohledem na extrémní sucho v pražské přírodě a novou vlnu tropických dnů Lesy hl. m. Prahy důrazně varují všechny Pražany před rozděláváním ohně v pražských lesích a parcích.
Přísný zákaz rozdělávání ohně a manipulace s ním se od nynějška až do odvolání vztahuje i na všechna pikniková místa, která Lesy hl. m. Prahy v pražských lesích spravují.
Lesníci žádají všechny návštěvníky, kteří se v následujících dnech vydají do pražské přírody, aby dbali na dodržování lesního zákona a respektovali zákaz rozdělávání ohně i kouření v lesním porostu a zbytečně tak nezvyšovali riziko ničivého lesního požáru. Striktní režim nyní platí v pražských lesích a parcích plošně, dočasně se tak nesmí rozdělávat oheň ani na vyhrazených ohništích a piknikových místech, která jsou za běžných okolností pro bezpečné rozdělávání ohně uzpůsobena. Na všech piknikových místech lesníci Lesů hl. m. Prahy umístí informační ceduli s touto výstrahou.
Pikniková místa v Praze: Ďáblický háj, V Lomu Louka u Hořejšího rybníka, Hloubětín Kunratický les, vyhlídka Kunratický les, U Gizely Hostivař, parkoviště u přehrady Klukovice, u dětského hřiště (Prokopské údolí) Chuchelský háj, V Lomu Divoká Šárka, Na Rovinách Řepský areál zdraví

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů.
Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.
Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
– zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření; – zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;, – zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření; – zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese; – zákaz táboření mimo vyhrazené prostory; – zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona; – zákaz pálení klestu a kůry v lesích; – povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů; – povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění; – zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).
(Zdroj: Středočeský kraj)

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5270-plati-zakaz-rozdelavani-ohnu-v-prazskych-lesich

Související příspěvky