Výběr článků

Neziskovky dělají to, na co by jiní neměli sílu a odvahu. Za to dostávají pohrdání a žádné peníze. Hanba!

Stát neziskovkám zadává velkou část služeb, na které sám nestačí. Musí být poskytovány na úrovni, s požadovaným vzděláním atd. Ale za ty samé služby od státu, potažmo krajů dostávají neziskové

Požehnané Velikonoce v roce 2024 vám přejí Otevřené noviny

Teologové v průběhu staletí vytvořili takřka ucelený návod na život podle toho, jak v té které době rozuměli jádru Kristova vykupitelského příběhu. Neexistuje skoro nic, na co bychom nenašli odpověď

Musíme být připraveni postavit se zlu. Zpráva o bezpečnostní situaci ve světě i u nás po jednání prezidenta Pavla s BIS

Miloš Zeman nazýval příslušníky BIS čučkaři, Petr Pavel v úterý 26. 3. 2024 absolvoval historicky ojedinělou návštěvu sídla tajné služby. Jednal tam s ředitelem kontrarozvědky Michalem Koudelkou, kterého chtěl Zeman

Pozvání na kulatý stůl k plánované obnově pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v pátek 5. dubna 2024

Muzeum paměti XX. století pořádá seminář v podobě kulatého stolu s cílem přispět k věcné diskusi o možnostech navrácení pomníku maršála Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. Seminář

Česká města a obce se pořád mohou připojit k evropské chartě o rovnosti. Ale zajímá to vůbec místní politiky?

Chceme Vás upozornit na českou verzi Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Jde o dokument Rady evropských samospráv a regionů (CEMR) z