Úvodní stránka 30 ZPRÁVY 30 Dobré zprávy 30 Ohlédnutí za workshopem NSZM s účastí MČ Praha 21

Ohlédnutí za workshopem NSZM s účastí MČ Praha 21

Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy, případně i dalších velkých měst? Tímto tématem se zabýval další ze série workshopů Národní sítě Zdravých měst s experty z univerzitních a jiných odborných institucí i se zkušenými praktiky z místních úřadů ve čtvrtek 9.11.2017.

Diskuse probíhala nad dosavadními zkušenostmi z tzv. Auditů udržitelného rozvoje – sadou indikátorů a otázek, kde si dané město samo zhodnotí, jak na je na tom v deseti oblastech udržitelnosti, jako je např. veřejná správa a územní rozvoj, sociální prostředí, kultura, ekonomika a mnohá další. Cílem bylo definovat specifika a potřeby městských částí a diskutovat mimo jiné například dostupnost dat pro stanovené indikátory, která je právě pro Prahu specifická. K účasti byli přizváni i pražský Institut plánování rozvoje a zástupci ministerstev v rámci mezirezortní PS MA21. Shromážděné náměty budou zpracovány a následně promítnuty do Metodiky hodnocení udržitelných měst“.

Místostarosta MČ Prahy 21 Pavel Roušar zhodnotil workshop těmito slovy: „Děkuji všem partnerům z NSZM za skvěle zorganizovaný seminář. Osobně hodnotím jeho přínos velmi pozitivně. Takto hovořit o udržitelném rozvoji všechny posouvá a motivuje. A z mého pohledu má obrovský smysl.“

převzato z NSZM

Zdravá městská část a místní Agenda 21 na webu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy ZDE.


Informace, pozvánky a aktuality, spojené s Národní sítí zdravých měst,

jíž je MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy členem od r. 2012,
sledujte v ON pod štítkem NSZM.

 

AKTUALIZACE 6.12.2017: článek převzatý z Újezdského zpravodaje 12/2017

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ústava je psaná pro slušné lidi, kteří mají svědomí a chápou ducha zákona. Rozhovor s Pavlem Fischerem, kandidátem na prezidenta ČR

První ze série rozhovorů Petra Kopáčka:   Program Pavla Fischera a více informací: https://www.pavelfischer.cz/   Sledujte Prezidentské volby 2023 v Otevřených novinách!