Újezdský zpravodaj do r. 2015

Na výstavě v Újezdském muzeu z r. 2011, věnované Újezdskému zpravodaji, byly k vidění jak archivní výtisky, tak tabla se stručnou historií ÚZ. Je užitečné připomenout si historii od r.1958 do r. 2010, kterou výstava obsáhla. Připravila ji tehdejší redaktorka sl. Martina Nejtková (referentka OŽPD P21),  která tuto funkci zastávala do listopadu 2012.  Fotogalerie pod tímto článkem výstavu jen zlomkem přibližuje.

V r. 2010 byl náklad Újezdského zpravodaje 1550 výtisků, cena 3.-Kč ( předplatné nebo k zakoupení na Podatelně ÚMČ P21), formát A4, počet stran 30, z toho inzerce 10. Šéfredaktorkou byla Klára Mandausová, redaktorkou Martina Nejtková, Redakční rada: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský, Jan Hod (údaje z ÚZ 11/2008).

Jaká byla nová historie ÚZ?

Od r. 2011 do r. 2014  prošel ÚZ ve dvou etapách radikální přeměnou.
Ta první a zásadní byla naplněním volebního programu tehdejší koalice Otevřený Újezd – TOP09 – ČSSD a druhá etapa od r. 2013 byla uložena schváleným Strategickým plánem MČ P21.
Náklad se zvýšil na 3770 výtisků a noviny začaly být zdarma distribuovány do všech schránek v Újezdě nad Lesy. Formát se změnil na A3, počet stran na 8 – 12 ( v některých číslech byla dvoustrana věnovaná hlavnímu Tématu čísla), z toho inzerce 3. Šéfredaktorkou do r. 2012 byla Karla Jakob Čechová, redaktorkou Martina Nejtková a členy Redakční rady: Pavel Švejnoha, Roman Mruvčinský, Jaroslav Jeníček, Jan Slezák, Josef Dvořák, Zita Kazdová (údaje z ÚZ 11/2012). Doplněním tištěných novin se stal elektronický ÚZ, do nějž se vešly příspěvky, které tištěné noviny neobsáhly.

Největší změna se ale dotkla obsahu ÚZ. Újezdský zpravodaj začal přinášet aktuální mozaiku zpráv a sdělení radnice a úřadu ( inormace pro občany začaly psát i jednotlivé odbory úřadu), fotek, pozvánek a zpráv z občanského a společenského života. Nový ÚZ dal pravidelný prostor pro polemiku, komentáře, otázky a odpovědi a od r. 2012 – rok před platností příslušné povinnosti v Tiskovém zákoně – prostor pro názory všech 17 újezdských zastupitelů ve Sloupku zastupitelů v každém čísle ÚZ.

Od r. 2013 byl ÚZ odbřemeněn od Redakční rady složené ze zástupců jednotlivých volebních stran a uskupení, která se ukázala být jako zcela nefunkční a byla daleko spíš politickým kolbištěm, než pracovní skupinou. Šéfredaktorkou se stala občanka Ing. Lucie Černá, dlouhodobě pracující pro Újezd ve spolku Maminy z újezdské roviny, v Redakční radě byl zastoupený úřad v osobě paní Ivy Hájkové a místní občané – Ing. Eva Danielová  ( učitelka MZŠ, členka Muzejní rady a organizátorka kulturního dění v Újezdě, Čestná občanka roku 2012) a pan Jiří Procházka, majitel vinotéky a aktivní občan.

Přesto, nebo právě pro tuto svobodu, byl ÚZ a radnice, která Zpravodaj poprvé v historii skutečně otevřela,  trvale bombardováni urážkami a obviněními z netransparentnosti, manipulace a uzavřenosti pro názory opozice, včetně negace čehokoli, co koalice dělá/nedělá a pomluv na hranici zákona, ovšem hluboko za hranicí slušnosti. Této „vlny svobody“ využívali pro své kritické příspěvky i mnozí protagonisté současné radnice ( pan Růžička, paní Punová, paní Zátková), kteří nyní, když jim kritika jen olizuje kotníky, zcela oddělili újezdské občany od Zpravodaje ( viz nový šéfredaktor Varyš a noví členové redakční rady, kteří se Újezdu ani nepředstavili) a již ve dvou číslech na čtenáře, pouštějí hrůzu, urážky a zastrašování.

Poslední veřejné projednání ÚZ, svolané úřadem MČ P21, proběhlo v r. 2012  za účasti garanta transparentnosti – sdružení Oživení o.s. V témže roce byl Újezdský zpravodaj v anketě OTEVŘENO – ZAVŘENO  za období 2011/2012  ohodnocen takto: „… (Újezdský) Zpravodaj delší dobu poskytuje velký prostor alternativním názorům, zejména opozici, ale i občanům. Např. v posledním čísle je podíl plochy alternativních názorů 22% politického obsahu periodika. Nominující opoziční politik pravidelně v periodiku publikuje velmi kritické až útočné články. Periodikum nevykazuje znaky cenzury.“

Dosud platná pravidla ÚZ jsou zde: Pravidla_vydavani_UZ_zari_2014
Archiv jednotlivých ročníků ÚZ najdete ZDE.

Nezmeškejte šanci uplatnit svůj názor na Újezdský zpravodaj v úterý 12.5.2015 od 17 h na  „kulatém stole“ v zasedacím místnosti Úřadu MČ P21. Iniciátorem a organizátorem akce je zastupitel Jeníček ( Svobodní). Pozvánku zaslanou ke zveřejnění do Zpravodaje, nový oficiální měsíčník PROSTĚ nezveřejnil.

Související příspěvky