OBRAZEM: Do Újezda se vrátilo společné přivítání Adventu

Advent je doba očekávání, tiché a soustředěné přípravy na narození Spasitele. Že je to ale také doba radostná, spojená se setkáváním a štědrostí, se postupně dostává do obecného povědomí. Slavnostní „vítání Adventu“ v městech i obcích po celé republice je toho příznakem. Výjimkou (naštěstí) nejsou ani naše končiny.

Do Újezda přišla myšlenka na společné rozsvícení Vánočního stromu v roce 2010, v době všeobecných změn po dlouhém období strnulosti a svázanosti. Poprvé v novodobé historii Újezda tehdy navázala spolupráci radnice a škola s farností a na světě byl první Zvonkový průvod, zahájený promluvou na farní louce a zakončený společným rozsvícením Vánočního stromu v parku před školou. Rok od roku společná akce vzkvétala až do zamrznutí v létech 2014 – 2015. Základní myšlenka újezdského Adventu, totiž spolupráce a spojení duchovního principu se společenskou akcí, se tehdy jaksi nepřenesla. Nebylo na koho. Obzor tehdejší politické garnitury prostě nezahrnoval cokoli občanského či  – nedej Bože! – duchovního…

Letos se tradice úsilím původních organizátorů vrátila a tak na první adventní neděli 27.11.2016 vyšel Zvonkový průvod opět z farní louky na rohu Polesné a Čentické. Dr. Salvet, farář kolodějský, mluvil o Adventu jako o světelné trhlině v tmavém nebi a zpívalo se o tom, „co již dávní proroci lidem zvěstovali“. A pod Vánoční strom v parku před školou přinášely naději nejenom zpívající školáci, ale i Světluška – nadační fond Českého Rozhlasu „založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla“. Vybraná částka pro Světlušku dosáhla 10 150,- Kč, za což všem dárcům posíláme velké poděkování. Doufejme, že příští společné přivítání Adventu se stane opět samozřejmostí a organizačně přehlednější, radostnou obecní akcí.

Takže – přejmě si požehnanou dobu očekávání Vánoc i v našem Újezdě nad Lesy :-)

 

Foto: Tomáš Fábera
Nadační fond ČRo Světluška s možností přispět do sbírky: http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

 

Související příspěvky