Nenávistné projevy nespadají pod ústavněprávní ochranu a nemohou ji získat ani tím, že se budou vydávat za žert


V souvislosti se
sílící představou, že svoboda slova znamená možnost říkat si, „co chci, jak chci a komu chci“, bez následků a odpovědnosti, je dobré si připomenout, k jakým závěrům v mediálně sledovaném případě nenávistných výroků dospěla autorita ve věcí ústavních práv nejvyšší – Ústavní soud…

Z argumentů Ústavního soudu, opřeného i o judikáty Evropského soudu pro lidská práva, níže vybíráme základní teze, jež je možné vztáhnout i na další podobné nenávistné projevy – ať už ve virtuálním či reálném světě:

Svoboda slova má své meze. Podněcování k nenávisti není lidské právo, připomněl soud

Celý komentář Roberta Břešťana z 29. 12. 2022 najdete na HlídacíPes.org ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační – https://www.facebook.com/Stop.Hate.UK

 

Dezinformace není informace! Jak je rozpoznat a jak se ubránit manipulaci a šíření zla.
V Otevřených novinách v rubrice Téma – Dezinformace.

Související příspěvky