NÁZOR: Příběh k neuvěření z Klánovic

Bylo, nebylo, a není tomu tak dávno, co jsem se v Klánovicích účastnil šetření, abych se dozvěděl pravdu o tom, zda došlo k nezákonnému pokácení stromů na pozemku pana starosty Poláka. Předpokládal jsem, jak je v našem kraji zvykem, že se bude jednat „o mnoho povyku pro nic“. Byl jsem ovšem nemile překvapen, dozvěděl jsem se příběh, kterému dosud nechci uvěřit. Pokud je příběh pravdivý, jedná se o neuvěřitelnou shodu náhod. Posuďte sami, zda lze uvěřit slovům pana Ing. Hořejšího, stavbyvedoucího firmy GEOSAN, jak k pokácení stromů došlo:

Stromy pokácela firma GEOSAN, protože pozemek manželů Polákových chtěla využít jako mezideponii při stavbě. Firma nakonec předmětný pozemek nevyužije, neboť představy vlastníka o výši nájmu byly neadekvátně vysoké a pozemek je malý. Na otázku, kolik zaplatil pan Polák za pokácení několika stromů, jsme se dozvěděli, že nic.  Těch pár stromů přece nestojí za řeč.  Na otázku, zda stejné služby poskytne firma GEOSAN všem občanům Klánovic, jsme se dočkali nic neříkajícího pokrčení ramen.

O věc jsem se tak začal více zajímat a dozvěděl jsem se, že nezákonnost kácení stromů nejdříve úřad vedený panem Polákem bagatelizoval. Teprve až po předložení nepřehlédnutelných důkazů bylo zahájeno správní řízení. Rád bych věřil tvrzení, že pracovník úřadu stromy podléhající správnímu řízení při svém šetření přehlédl, ale nějak mně to nejde. Příběh pokračuje a zřejmě už to nebude jen „o drobné výhodě“ a o nešťastné shodě náhod. Firmě GEOSAN hrozí miliónová pokuta, a ta najednou tvrdí, že ona stromy nekácela, ale že stromy porazil její pracovník se souhlasem pana Poláka a tak by mělo být vedeno správní řízení proti němu.

Pokud klánovické tamtamy fungují spolehlivě a lze jim věřit, už se vaří „mlhovina“ a hledá se s čím přijít, aby lidé nepřemýšleli o problému.  Zřejmě současné vedení opět sáhne pro emoce. Někdo zlý bude ubližovat těm hodným. Snad to bude opět fungovat a nepříjemný problém bude vyřešen.
O tom, že v současných Klánovicích nemá „pravda“ na růžích ustláno, by bylo možné napsat článek. Pohádka s dobrým koncem by to ovšem nebyla, byl by to spíš horor nebo fraška.

Petr Soukup, duben 2017

 

Autorovi děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.


Dění v Klánovicích

včetně názorů, pozvánek, aktuálních informací atd.
sledujte v ON, štítek „Klánovice“ ZDE.

 

Související příspěvky