Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 21 skončilo blamáží a fiaskem

Mimořádné  jednání zastupitelstva s účastí veřejnosti, které bylo svoláno na pondělí 5.10.2015  z podnětu sedmi nekoaličních zastupitelů pro získání dosud odpíraných informací o vedlejší hospodářské činnosti  MČ ( VHČ), která se propadá do ztráty, skončilo blamáží a fiaskem. Hned v prvním bodě – schvalování programu –  iniciátoři jednání i přítomná veřejnost narazili na novou obstrukci koalice ANO, TOP09, ČSSD a Pro Prahu.

Koalice bezostyšně využila mezery v jednacím řádu a jednání zmařila. Mezera v jednacím řádu totiž sice umožnuje zodpovědné menšině svolat mimořádné zastupitelsvo k nějakému zásadnímu bodu, ale dále neřeší situaci, že právě tento bod koaliční většina smete ze stolu. A to tak, že k původnímu programu,  navrženému svolavatelem, přidá nějaké své další a pak celý program jako celek neschválí.

Po přestávce v jednání k bodu schvalování programu, kterou si ANO vybralo k „práci“ s týmem ANO, překvapivě hlasoval pro „neposkytnutí vysvětlení“ k VHČ i předseda Finančního výboru Tomáš Koutský ( ANO). Tím byla byla zkáza pokusu o otevřenost dovršena.

Po odmítnutí dotazu, proč nechtějí sdělit důvody mlčení o VHČ a opakované neplnění usnesení, koalice odmítla sdělit také důvody rezignace místostarosty Slezáka k 1.10. 2015 a též plán, jak bude Rada dále pokračovat. Sdělila jen to, že dokumety k VHČ pro rok 2015, dosud označované za připravené, ješte nejsou hotové ( v říjnu 2015!!!) a více k plánu na rok 2015 sdělí zastupitelům nejprve NEVEŘEJNĚ na novém UZAVŘENÉM jednání 14.10.2015 !!!

Důvody rezignace na místostarostu a další funkce nevysvětlil ani sám Jan Slezák (ČSSD), který však již při jednání neseděl na místě radních, ale v prostoru pro řadové zastupitele.

Nekonala se ani dovolba člena Kontrolního výboru, která je v aktuální situaci povinností ze zákona.

ANO 2011v Újezdě nad Lesy se již zcela viditelně projevuje jako nedemokratická nátlaková skupina, která jde arogantně a nekompromisně za svým.  Za čím? To je poněkud nečitelné. Po ročním působení  na újezdské radnici to ale vypadá, že jediným cílem je udržet si moc.  A jedním ze způsobů, jak si udržet moc, je bez mrknutí oka odhlasovat věci, odporující jednacímu řádu či zákonu, a respektovat jen věc jedinou:  slepou stranickou soudržnost.

Zoufalou arogancí moci, včetně zastrašování neloajálních zastupitelů a veřejnosti, v Újezdě LÍP ROHODNĚ NENÍ. A  žádná zodpovědná činnost, či spolupráce pro dobro Újezda a jeho promyšlený a udržitelný vývoj PROSTĚ nemá šanci.

z podkladů Ing. Hartmana, zastupitele za Otevřený Újezd, zpracovala redakce


Oficiální VIDEOZÁZNAM 6. jednání ZMČ P21 ZDE.

Co bezprostředně předcházelo? Čtěte v ON:

https://otevrenenoviny.cz/jan-slezak-pravdepodobne-konci-ve-funkci-mistostarosty-ujezda-nad-lesy/
https://otevrenenoviny.cz/sedm-zastupitelu-mc-p21-pozadalo-o-konani-mimoradne-schuze-zastupitelstva/

 

Související příspěvky

2 komentáře

 • Dobrý den,
  nejedná se o neveřejné zastupitelstvo, ale o pracovní setkání zastupitelů. Avšak problém takového setkání je, že zavání jednáním zastupitelstva s vyloučením veřejnosti. A ta si pak může v celku oprávněně myslet, že zastupitelé cosi upekli s úředníky v „kuchyňce“. To sice není vysloveně v rozporu s nějakým zákonem, ale nevrhá to určitě dobré světlo na celou radnici. Je alarmující, že minimálně 7 zastupitelům (plus některým členům z Finančního výboru) ze 17 nejsou jasné určité finanční toky, poklesy, možná i ztráty, mají dotazy a nemohou se domoci vysvětlení. Je pochopitelné, že za této situace volají už jen výhradně po veřejném projednání a vysvětlení se zapojením veřejnosti. Vždyť jde o veřejné finance!

  Navíc se bavíme o plánu VHČ za rok 2015, ačkoliv bychom měli řešit spíše už rok 2016, ale koalice není schopna předložit srozumitelné materiály, resp. nepředložila žádné (viz úkol zastupitelstva pro bývalého místostarostu Slezáka).

  Takovým obstrukcím je třeba zabránit především v zájmu občanů, aby nevznikala šedá místa, nebo třeba i jen zbytečná podezření na šedá místa. Zdánlivě to vypadá, že se jen dohadujeme, ale věřte, že nad tím mnozí zastupitelé tráví spoustu času, který není vidět, neboť jejich činnost se neměří putny složeného uhlí, ale třeba právě hájením společné kasy.

  Mě osobně velmi mrzí, že jednání dopadlo takovou destrukcí, neboť jsem přesvědčen, že existovala jistá vůle mezi některými zastupiteli na obou stranách (koalice a opozice) začít o věci jednat, otevřít ji, stanovit si třeba kroky jak dál a to vše pod kontrolou veřejnosti. Alespoň nějaký posun v oné věci se tedy mohl včera odehrát a já bych jej podpořil i s nekompletností od koalice, ale neschválení programu a nejednání bylo naprosto zbytečné, hloupé a netaktické. Toto krátkodobé vítězství se totiž obrátí v celkovou porážku současné koalice. To určitě udělá Andrejovi radost. Koalice pod vedením ANO jakoby ztratila pud sebezáchovy, neboť přibližující se plochy mezi koalicí a opozicí od sebe opět uměle oddělila.

  V pozadí toho všeho stojí dle mého názoru dnes už jen „režisér“ Slezák. A jestli i někdo další, tak je to, promiňte, pro občany průser.

  Při vší úctě k některým členům koalice, zastává zbytečně konfliktní názor, že opozice chce škodit, obstruovat, a že jí nejde o dobro věci a přitom výstupy ukazují, že v mnohém je to přesně obráceně.
  Inteligentnější by tedy bylo, kdyby se včera VHČ projednala (do hloubky v té chvíli možné) a koalice si následně mohla prosadit své další řešení. Ale tohle vyklizení zasedání bez střetnutí názorů je zakopáním se v příkopech a zbytečné vyvolání „válečného“ stavu.

  Omlouvám se proto za zastupitelstvo všem občanům a úředníkům, kteří včera přišli a pocítili mrhání časem, ale demokracii a především elementární slušnost je někdy bohužel nutné i vybojovat. A já se obávám, že včerejšek otevřel zbrojní arzenály i u těch zastupitelů, kteří doposud prosazovali cestu jakéhosi appeasementu.

  S pozdravem

  Petr Duchek
  zastupitel MČ P-21

 • Co si mame predstavit po pojmem neverejne zatupitelstvo? Dovolim si malou citaci.. Zasedání zastupitelstva je zásadně veřejné, může se jej tedy kdokoli účastnit a sledovat jeho průběh. Veřejnost zasedání zastupitelstva je bezvýjimečná a nelze ji žádným způsobem vyloučit.