Limity těžby jsme my!

Česká republika: Jako poslední obec byly kvůli těžbě uhlí zbourány počátkem 90. let Libkovice na Mostecku. Ve stejné době byly také stanoveny limity těžby hnědého uhlí. Limity, které měly zajistit, že se nic takového nikdy nebude opakovat, že se severní Čechy dočkají lepší budoucnosti, a že se naše země konečně vymaní ze závislosti na fosilních palivech. Teď ovšem česká vláda zvažuje limity těžby prolomit a osud, který potkal Libkovice tak hrozí dalším obcím – městu Hornímu Jiřetínu a Černicím.

Pro prolomení limitů přitom neexistuje žádný rozumný důvod – žádný jiný, než zájem vlastníků společnosti Severní energetická, uhlobaronů Tykače a Dienstla, kteří ze zbytečného, barbarského ničení naší země profitují.

K takové nespravedlnosti nemůžeme mlčet. Prolomení limitů těžby pro nás není přijatelné a jsme rozhodnuti udělat vše pro to, aby severočeští uhlobaroni nedostali příležitost zbourat už ani jediný dům. Vyzýváme všechny, kteří takto smýšlejí, aby se s námi připojili k následujícímu slibu:

“Veřejně prohlašuji, že v případě prolomení územních limitů těžby na Litvínovsku se zapojím do nenásilné a mírumilovné obrany domovů místních lidí před rozšiřováním povrchových dolů. Nepřipustím, aby se Horní Jiřetín, Černice, či kterákoliv jiná severočeská obec stala novými Libkovicemi, které zbytečně padly za oběť těžby uhlí počátkem devadesátých let.
Toto své prohlášení adresuji nejen místním lidem (kterým slibuji svou pomoc a podporu), ale i uhlobaronům (kterým slibuji, že se postavím mezi jejich velkorypadla a ohrožené domovy) a ministrům (kterým slibuji, že pokud dají přednost uhlí před lidmi, udělám vše pro to, aby už nikdy nebyli zvoleni). Pokud zrušíte limity těžby, stanu se jimi já.” Josef Patočka

PETICI TOHOTO ZNĚNÍ JE MOŽNO PODEPSAT  zde

Články a názory k tématu sledujte zde.

Související příspěvky