Kvalitní bydlení ve městech: pozvání na inspirativní diskusi NSZM pro všechny zájemce, Praha, 19.4.2016

NSZM ČR Vás spolu s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti zástupců České komory architektů zve na inspirativní diskusní blok k tématům velmi aktuálním a využitelným ve Vašich městech:

ukázková řešení seniorského bydlení
–  sídliště a jejich dlouhodobá vize
– právní aspekty architektonických soutěží.

KDY: 19. dubna 2016 od 10.00 do 12.00 hod.

KDE: PRAHA – Magistrát hl. m. Prahy, zasedací sál zastupitelstva HMP (Mariánské nám. 2, Praha 1)

Registrace: www.ZdravaMesta.cz/kvalitni-bydleni (nejpozději do 13.4.2016)
Podrobný program akceNSZM_KvalitniBydleni_prog

Akce je bez účastnického poplatku. Předchozí registrace je povinná.

Seminář proběhne jako úvodní blok Valné hromady NSZM ČR.

Seniorské bydlení – vzorové projekty
Ing. arch. David Tichý Ph.D.

Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry pro Vaši inspiraci – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání kvalitního bydlení, které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá s přijatelnou výší nájemného. Více na: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/

Sídliště – a jak dál?
Ing. arch. Filip Tittl

Panelová sídliště představují specifické oblasti měst nejen v České republice, ale i v celém středoevropském regionu. Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje v rámci středoevropského prostoru? Stručné shrnutí side-eventu evropského HABITATu.

Architektonické soutěže v praxi měst – právní aspekty
RNDr. Milan Svoboda

Panelová diskuse architektů a právníků České komory architektů na téma příkladů využití architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek měst – jak nastavit, čeho se vyvarovat, jak se studentskými soutěžemi…? Přijďte i Vy se svými zkušenostmi a dotazy.

Diskusí Vás provedou Ing. arch. David Tichý Ph.D. (FA ČVUT), Ing. arch. Filip Tittl (CEKB). Zúčastní se i další zástupci České komory architektů.

Návazný program Valné hromady je otevřen pouze členům NSZM ČR.

– zájemci mimo členskou základnu NSZM ČR využijte, prosím, odkaz ZDE
členové NSZM ČR se registrují současně i na program Valné hromady ZDE.

 Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.
zdroj: NSZM
náhledový obrázek: sídliště s vizí – Fifejdy v Ostravě, zdroj: http://agoraova.blogspot.cz/

Související příspěvky