Kulatý stůl nad návrhem Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21

Zveme Vás na kulatý stůl věnovaný Plánu rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21.Plán rozvoje bude nejprve představen a diskutován.
Termín: 17.1.2017 od 17:30 hod.
Kde: velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21
Pozvánka je zde a Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 je k nahlédnutí zde

Připomínky můžete zasílat již nyní písemně přes podatelnu UMČ Praha 21 nebo na email Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí: radka.lipanovicova@praha21.cz do 31.1.2017 16,00 hodin.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5865-kulaty-stul-nad-navrhem-planu-rozvoje-mestskeho-zdravi-v-mc-praha-21

Související příspěvky