Klánovický les – těžební zásahy 2018

Na přiložené mapě jsou červenou barvou vyznačeny plochy, kde bude v letošním roce prováděna obnovní těžba.Vše je v souladu s lesním hospodářským plánem. V době provádění těžby doporučujeme nevstupovat do zmíněných porostů i zvýšené opatrnosti v okolí.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6359-klanovicky-les-tezebni-zasahy-2018

Související příspěvky