Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

K běchovické křižovatce v dubnovém Životě Běchovic

Jako příspěvek do informačního seriálu o obchvatu (přeložka I/12) a související běchovické křižovatce ( stavba 511) uvádíme informace z dubnového Života Běchovic, pdf na webu obce ZDE.

Obnovené územní řízení na pražský okruh
Vážení občané,
mnohým z vás jistě neunikla skutečnost, že stavební úřad MHMP začal  v  druhé  polovině  února  opět  projednávat projekt pro územní řízení na stavbu SOKP 511 – Pražský okruh.   Územní   řízení   mělo   být   zakončeno   ústním projednáním dne 23. 3. 2015, a tak v době, kdy se vám dostává do ruky toto vydání ŽB, je zřejmě již rozhodnuto. Naše městská část se o znovuobnovení územního řízení
dozvěděla bohužel téměř náhodou a nebyla o této aktivitě nijak   dopředu   informována.   Nebyla   nám   tak   dána možnost projednat požadavky na úpravy projektu ani na uplatnění  dalších  opatření  souvisejících  s  výstavbou. V průběhu doby, na kterou bylo vypsáno územní řízení, jsme   se   alespoň   pokusili   prostřednictvím   usnesení zastupitelstva  prodloužit  dobu  na  podání  připomínek. I tehdy jsme bohužel byli neúspěšní. Nikdo přitom nebral v  potaz  tak  zásadní  skutečnosti,  jako  je  například náročnost   celého   projektu,   nebo   fakt,   že   žádný z  účastníků  neměl  dokumentaci  (byť  v  elektronické podobě) k dispozici na prostudování.

Městská část měla přitom snahu prostřednictvím starosty vstoupit  do  procesu  přípravy  projektu  tak,  aby  byly zapracovány všechny připomínky vznesené již před lety před samotným zahájením (znovuobnovením) územního řízení. Komunikací s náměstkem primátorky Dolínkem se dokonce podařilo ustanovit pracovní skupinu k problematice Pražského okruhu, která se projektem měla zabývat, a starosta se stal jejím členem. Ještě na začátku měsíce února bylo možno hovořit o snaze vyjít Běchovicím vstříc. Obavy, že obchvat Běchovic nebude realizován, se tehdy zdály   být   neopodstatněné.   Ba   naopak,   ŘSD   seodkazovalo  na  existující  projekt,  ve  kterém  zmiňovalo
nutnost společné realizace Pražského okruhu SOKP 511 a obchvatu Běchovic I/12 (doložené i finanční rezervou pro stavbu I/12). To  vše  bohužel  vyznělo  naprázdno.  ŘSD  podalo  svůj projekt na magistrát bez jediné zapracované připomínky, a  co  hor    -bez  návaznosti  na  stavbu  I/12  –  obchvat Běchovic.

Výsledkem je tedy opakovaně návrh projektu, který kromě jiného  neřeší  tak  zásadní  otázku,  jakou  je  výstavba a současné zprovoznění obchvatu Běchovic. Skutečnost, na kterou jsme ŘSD upozorňovali od začátku, byť byla a je zmíněna  jako  předpoklad  v  souhrnné  technické  zprávě projektu   SOKP   511.   Zásadním   problémem   jevymahatelnost provedení I/12 v budoucnu. Reálně totiž hrozí stav, kdy by mohl být postaven Pražský okruh SOKP511  bez  obchvatu  Běchovic  I/12.  To  by  významným způsobem  zkomplikovalo  dopravu  zejména  v  Běchovicích 1 a v Újezdě nad Lesy, sekundárně pak i v okolních městských částech, jako jsou Koloděje a Dubeč. Pokud by  totiž  byl  postaven  Pražský  okruh  bez  obchvatu Běchovic,   došlo   by   ke   znemožnění   napojení   celé Českobrodské ulice na Štěrboholskou radiálu směrem do centra hlavního města  a z něj. Tím by došlo i k zhoršení celkové dopravní situace na Českobrodské. Auta, včetně nákladních, by pak musela jezdit až do Dolních Počernic a  tam  se  napojovat  přes  ulici  Národních  hrdinů  na Štěrboholskou radiálu až u Štěrbohol. Tento stav by byl neúnosný  jak  pro  Běchovice  také  zejména  pro  Dolní Počernice a Štěrboholy.

Plánovaná  dopravní  zátěž,  která  by  měla  vzniknout  na jedné  straně  naší  městské  části  v  podobě  Pražského okruhu,   by   tak   paradoxně   zhoršila   i   tu   stávající, procházející centrem Běchovic.

Je  smutné,  že  i  přes  to,  že  bylo  ŘSD  seznámeno  se zásadními podmínkami Běchovic k projektu SOKP 511, nedošlo opětovně k jejich zapracování. Celý projekt tak považujeme   za   překonaný   a   pro   všechny  občany Běchovic za krajně nevýhodný.

Jiří Klůna
radní MČ

zdroj: Život Běchovic 4/2015

Z veřejné besedy s ministrem dopravy Ťokem, která se konala dne 7.4.2015 v Běchovicích, se nám nepodařilo zatím najít žádný zápis či informaci o tom, co se probíralo a s jakým výsledkem. Že informační setkání proběhlo a zaplnilo běchovickou tělocvičnu, svědčí série fotek ve fotogalerii na webu Běchovic ZDE. Téma průběžně sledujeme.

Související příspěvky