Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou ze Sibřiny ve čtvrtek 26.3.2015

Sibřina k datu 26.3.2015: informace o změnách v jízdním řádu busů 329, 364 a 366 najdete na webu obce ZDE, jarní úklid Sibřiny a Stupic se koná v týdnu od 28.4. do 2.5.2015 a každý si uklidí své okolí, náves a škarpy, info a pozvánka: jarni_uklid, vyšel letošní první radniční Nový Zebrin s přízviskem Rudý, čtěte ZDE, z jeho obsahu vybíráme: informace o probíhajících projektech obce, plánovaných investicích, činnosti kontrolního a finančního výboruna str. 3 -4, informce o přednáškách k finančnímu vzdělávání dospělých na str. 7, zprávy o čtenářských a kulturních akcích místní knihovny na str. 10 – 15, příspěvek opoziční zastupitelky paní Slámové na str. 19-20 a velmi rozhořčené reakce  koalice a redakce – celkem 3 články na str. 20 – 22 (některé pozoruhodné názory uvádíme níže jako bonus) a na str. 26 recept na Velikonočního beránka z majonézy Hellmann´s.

Veronika Slámová, opoziční zastupitelka a předsedkyně Kontrolního výboru:

…Zároveň si však nemyslím, že by měl Nový Zebrin na barevném papíře a za peníze nás všech otiskovat „pouze“recepty na bábovky nebo osmisměrky pro děti, jakkoliv i oddech a zábava jsou jeho nedílnou součástí. Nový Zebrin nemůže zůstat  netečný k politickému a společenskému životu našich obcí, byť to může být někdy nepříjemné a mnohdy konfrontační. Zebrin by ale měl mít ve své redakční radě lidi, kteří tuto veřejnou diskuzi svým nezávislým postojem otevřou, moderují, kriticky ji nahlížejí,usazují ji do kontextů historických i společenských a dbají přitom na dodržování zákonů, etiky a novinářské cti…
Zastupitelka Mgr. Markéta Klapková:
…co vlastně běžného člověka z obecní politiky zajímá. Jsem realista, zajímá ho jen to, co se ho bezprostředně týká. Po jak upravené cestě jezdí, zda si má kam jít hrát s dětmi, kdy bude vybudovaná kanalizace, kolik jezdí autobusových spojů, atd. Nic jiného ho nezajímá, berte to prosím v potaz.
Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka Nového Zebrinu:
…Nehodlám s paní Slámovou debatovat o tom, jaký má být obsah našeho časopisu…
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D., redaktorka Nového Zebrinu:
….Možná i sama autorka příspěvku by si měla zkusit upéct či uvařit něco dobrého, dle našich receptů. Pak by třeba  neměla potřebu a čas neustále někoho urážet, komandovat a poučovat…Vyřiďte si to na osobních schůzkách a neotravujet s tím obyčejné lidi. Ti mají svých starostí dost i tak…..
… „Rudý Zebrin 1/2015″…

Související příspěvky