Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Úval v pondělí 9.3.2015

Úvaly k datu 9.3.2015:  záznam z veřejné diskuse o podobě náměstí Arnošta z Pardubic konané dne 2.3.2015 najdete ZDE, vyhlášení výběrového řízení – Strážník městské policie, lhůta pro podání přihlášek na MÚ Úvaly je 20.3.2015 do 12h, ke stažení ZDE,  vyšlo březnové číslo Života Úval, z něhož doporučujeme: informace o vyčištění turistické cesty ke Sv.Donátu ve spolupráci Škvorce a Úval ( str.10), přehled provedených zásahů a současného stavu na potoce Výmola a rybníku Mlýnský v souvislosti s plánovanými protipovodňovými opatřeními ( str. 8 – 9), informace o výlukách v souvislosti s rekonstrukcí železničního koridoru s konkrétním omezením veřejné dopravy a úpravou pro pěší ( str.7 – 8), informace o novém odborném lesním hospodáři na lesních pozemcích v majetku města Úvaly ( str.7), Odbor investic a dopravy vysvětluje princip a důležitost oddílné kanalizace a upozorňuje občany na lhůtu pro nápravu zústění svodů dešťové vody  do 30.9.2015 na str. 5, Odbor životního prostředí a územního rozvoje představuje svou činnost na str. 3-4 v rámci seriálu informací o činnosti úřadu – Život Úval 3/2015 ke stažení ZDE, skupina Medvěd 009 slaví dvacetiny, v Úvalech zahraje v sobotu 14.3. a 16.5.2015.

Související příspěvky