Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Úval v pondělí 18.5.2015

Úvaly k datu 18.5.2015:

Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího odboru investic a dopravy s nástupem od 1.7.2015, termín podání přihlášky je 22.5.2015 do 12h osobně nebo poštou na Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82, Úvaly, podmínky přihlášení a požadavky ZDE;

přenos z veřejné diskuse k výstabě Hostín ze dne 11.5.2015 najdete na webu města a na You Tube ZDE, nepodařilo se ale kvalitně nahrát zvuk, za což se omlouvá starosta Ing. Borecký;

dokonalý přehled o úvalském dění na přelomu dubna a května najdete v článku Co se děje za humny, 5/2015 na UVALY.cz  ZDE, upozorňujeme zejména na informaci o navýšení četnosti vlaků PID mezi Úvaly a Českým Brodem;

v Úvalech probíhá v r.2015  transformace VPS ( veřejně prospěšných služeb) a odpadového hospodářství, pro připomenutí vysvětlení projektu transformace ZDE ; zveřejnění rozsahu činnosti VPS Města Úvaly za duben 2015 najdete na webu města, seznam činností:

Výsadba květin
Svoz košů 8x – pravidelná činnost /2x týdně/
Rozvoz popelnic 4x
Údržba zahradní techniky
Údržba techniky – příprava na STK
Údržba památných pomníků
Rozvoz letáků
Údržba zeleně
Sekání trávy
Prořez živých plotů
Údržba dětských hřišť
Údržba vodovodních baterií – č.p. 75, ul. Škvorecká , hřbitov
Dovoz pitné vody – Pí. Chalupecká, č.p.328, Škvorecká ul.
Odvoz prádla MŠ Pražská a Kollárova
Zalévání květin a stromů
Nákup materiálu
Rekonstrukce byt č.p. 1346, ul. Prokopa Velikého
Údržba elektro – objekty MÚ
Zemní práce – hřbitov
Oprava dveří MÚ
Příprava akce ČARODĚJNICE
Úklid veřejných prostranství – pravidelná činnost
Strojní čištění ulic
Úklid a stěhování č.p. 95, Nám. A. z Pardubic
Oprava plotu a úprava vrátek /rozhledna na Vinici/

náhledový obrázek: úvalská Rozhledna na Vinici http://www.jentodobre.cz

 

 

 

Související příspěvky