Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Klánovic v úterý 24.2.2015

Úterní rubrika Jednou větou je věnována Klánovicím.

Klánovice k datu 24.2.2015: v pondělí 16.2. se klánovický starosta Ing. Horníček zúčastnil místního šetření újezdské Dopravní komise, která podle nového zadání MČ P21 zkoumala možnosti parkování na újezdské straně – k tomuto tématu se vrátíme podrobněji v jiné rubrice, MČ Praha Klánovice a Ing. Horníček dlouhodobě poukazují na nedostatky ve výstavbě železničního koridoru a snaží se legální cestou o nápravu, zápis z místního šetření za účasti zástupce firmy Viamont ze dne 16.12.2014, dokumentaci závad provedení odvodnění podjezdu v Pilovské ze dne 19.1.2015 a zápis z kontrolního výboru ze dne 20.1.2015  jsou – včetně fotodokumentace a technických nákresů – veřejně dostupné na webu Klánovic zde, nedostatky jsou zejména v provedení protihlukových stěn, neprovedných oprav cest zničených při stavbě či nesmyslném odvodnění částí rekonstruované stavby.

Související příspěvky