Jaro v Levelu

V úterý 15. března 2016 do polyfunkčního domu Level zavítalo jaro a s ním Velikonoce.Konala se totiž již tradiční Velikonoční dílna, a kdo si chtěl udělat radost a těšit se s námi na svátky jara, určitě nechyběl.Návštěvníci si mohli obejít 7 stanovišť a v klidu si vybrat, kde a co si začnou vyrábět. Vůní pečených perníčků lákal stolek, kde se perníčky, pod vedením paní Marie Srchové, zdobily barevnými polevami. Perníčky na dílnu upekla Jana Eibichová. Málokdo je donesl až domů, tak byly dobré a lákavé. U dalšího stolku se vyšívala velikonoční přáníčka. Tuto aktivitu si pro návštěvníky dílny připravila seniorka dobrovolnice, paní Jaroslava Jirásková. Bylo zajímavé pozorovat s jakým nadšením a soustředěním děti i dospělí přáníčka vyšívají. Dalším zastavením při tvoření byly stolky organizace Neposeda. Tady si návštěvníci vyráběli zápichy kohoutků z peříček a roztomilá papírová kuřátka. Úspěch mělo i stanoviště, kde se zasévalo osení do vlastnoručně dekorovaných květináčů. Na malou chvíli se z dětí a dospělých stávali zahradníci. Velký zájem byl o výrobu barevných ptáčků a velikonočních hnízd z proutí. Tato stanoviště připravily sociální pracovnice Odboru sociálních věcí. Dobrá nálada a radost z tvoření provázela návštěvníky i pořadatele po celé odpoledne. Při tvoření byl čas i na „kus“ řeči a popovídání si. Hotové výrobky a dekorace si návštěvníci odnášeli domů a mohli tak potěšit sebe i své blízké velikonočním, vlastnoručně vyrobeným dárkem. Příjemné odpoledne rychle uteklo a v 18 hodin jsme se rozloučili s posledními návštěvníky.
Velice nás těší, že je o dílny tvořivosti stále větší zájem. Přípravy byly náročné, ale stály za to. Moc děkujeme všem, kteří obětovali svůj volný čas, nápady a nadšení a pomohli tuto dílnu zorganizovat.Tato akce se konala díky finanční podpoře Městské části Praha 21, organizaci zajistila Komise sociální politiky a zdravotnictví.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5559-jaro-v-levelu

Související příspěvky