Jarní vítání občánků

Dne 28.4.2015 byly ÚMČ Praha 21 Odborem občansko správním opět slavnostně přivítáni nejmladší občánci Újezdu nad Lesy. Slavnostního uvítání se zúčastnilo 38 dětí se svými rodiči i prarodiči a svým vystoupením je přivítaly děti z 1. Mateřské školy. Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody do jejich života.
Žádáme rodiče pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi tohoto obřadu na podzim tohoto roku, ozvěte se prosím na níže uvedený kontakt a uveďte:

jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne pravděpodobně v měsíci říjnu nebo listopadu 2015 se bude týkat dětí narozených v období od 1.1.2015 do 30.6.2015. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Ilona Hlaváčková, tel: 281012956, e-mail: ilona.hlavackova@praha21.cz
Iveta Maczanova, tel: 281012923, e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Děkujeme, Odbor občansko správní

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5172-jarni-vitani-obcanku

Související příspěvky