Jak bude pokračovat stavba – rekonstrukce Českobrodské v k.ú. Běchovice?

Vážení spoluobčané, stavba – rekonstrukce ul. Českobrodské zásadním způsobem ovlivňuje dopravu v naší MČ. Předáváme vám na vědomí informaci, kterou vydala spol. TSK HMP, a.s.nodeRef=workspace://SpacesStore/24573cb5-e2b1-4f20-957c-093ce15a8513
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky