Informace o změně platnosti zdravotní způsobilosti dětí na ŠvP

Tisková informace z Hygienické stanice hl. m. Prahy Hygienická stanice hl. m. Prahy informuje především rodičovskou veřejnost, že došlo od 1. listopadu 2017 ke změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě, či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku.
Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.
Celou informaci najdete v přiloženém dokumentu.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6305-informace-o-zmene-platnosti-zdravotni-zpusobilosti-deti-na-svp

Související příspěvky