Informace o portálu Územně plánovací dokumentace

Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen„UP SU HMP). Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6404-informace-o-portalu-uzemne-planovaci-dokumentace

Související příspěvky