Informace, inspirace, pozvánky z Dolních Počernic v pondělí 6.3.2017: stavba kanalizace, opravy komunikací, etapy dopravních omezení na Českobrodské

  • POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE H

V pondělí 27.2.2017 byla zahájena 2. část výstavby kanalizačního sběrače H, která bude v návaznosti na předchozí etapu (v části ul. Nad Rybníkem a Národních hrdinů) pokračovat při jižní straně ul. Nad Rybníkem. Stavební práce budou probíhat ve 3 etapách do prosince 2017. Stavba částečně omezí průjezdnost komunikace. Osazení dopravního značení proběhlo 27.2.2017 v ranních hodinách. Více a podrobněji v aktualitách na webu MČ ZDE.

  • OPRAVA KOMUNIKACE UL. ČESKOBRODSKÁ

V 1. pol. března 2017 bude zahájena již dlouhodobě plánovaná souvislá údržba komunikace ul. Českobrodská v úseku ul. Broumarská – Lomnická (Praha 14). Řidiči a cestující MHD se tak budou muset připravit na dopravní omezení a objízdné trasy, které povedou primárně po ulici Průmyslová a Štěrboholská spojka, ale také po ulici Národních Hrdinů – Ústřední – Nedokončená. Více a podrobněji v aktualitách na webu MČ ZDE.

  • ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

15. zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 6.3.2017 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Počernice.

Na programu:

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017
2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 – 2022
3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017
4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA
5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul Národních hrdinů
6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové
7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty

 

  • OSTATNÍ

Aktuální dokumenty na úřední desce najdete zde.
O čem jednala Rada městské části najdete v zápisech zde.
Nejbližší akce, termíny a pozvánky najdete v kalendáři akcí zde.

 

zdroj: MČ Praha – Dolní Počernice, výběr aktualit

Související příspěvky