Hra na tradici je iluze a útěk od reality. K řešení skutečných úkolů současnosti nás Bůh vybavil rozumem, vůlí a tvořivostí

„… Někteří katolíci paradoxně brání hlavně obraz patriarchálního, jasně hierarchizovaného světa druhé poloviny 19. století, jehož vytvoření se katolická církev snažila všemi prostředky zabránit.

Dějiny mají krutý smysl pro ironii…

Ale je jasné, že dlouhodobá jednostranná ideologická masáž kněží a následně věřících ze strany řady českých a moravských biskupů například vůči genderovým přístupům, ale taky vůči Evropské unii, holt přináší své neblahé plody. Jsou potom mnohem zranitelnější vůči různým demagogům a populistům…“

 

 

Žití v minulosti, hraní si na tradici je iluze, je to jen jiný typ narkotika odvádějící od skutečného života teď a tady. Od úkolů, které nám klade skutečnost a k jejichž řešení nás Bůh vybavil rozumem, vůli a tvořivostí, a teď čeká, jak ho svojí odvahou a kreativitou překvapíme.

 

DOPORUČUJEME celý rozhovor s Prof. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D.
římskokatolickým knězem, církevním historikem a teologem:
Musíme odložit sebelítostivý diskurz ublížené církve v nepřátelském světě

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky