Hnutí DUHA posílá dobré zprávy z české přírody

Ústecký kraj se definitivně odkloní od uhlí. Dokládá to nová vládní strategie pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Jde o další potvrzení, že pro rozvoj krajů je nutné opustit těžbu uhlí a přejít k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní podle vládního rozhodnutí navazovat vytvoření plánu konkrétních kroků. To je dobrá zpráva, zejména v situaci, kdy v ČR chybí opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které by snížilo smog na Ostravsku a v dalších místech republiky. Vláda ale stále otálí s antifosilním zákonem, který by vzduch i ekonomiku výrazně ozdravil. Hlavní podíl viny na znečištění ovzduší nese závislost na fosilních palivech a plýtvání energií. Přečtěte si více o nedávné smogové situaci.

ovzdusi

 

Protipovodňovou ochranu na řece Bečvě podle odborníků dostatečně zajistí boční suchý poldr, který při záplavách zadrží zhruba stejné množství vody jako plánovaná přehrada Skalička. Nebude mít přitom negativní dopad na životní prostředí i život v tomto vodním toku. Ve prospěch poldru se vyslovil i náš přední geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity docent Jan Hradecký.

 

voda

Náhledový obrázek: Severní Polabí – Chlum 1813, z www.ukp98.cz

Související příspěvky