Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Havárie STL plynovodního řadu Rohožnická x Malešovská

Společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. nahlásila, že do 04.prosince 2015 opravuje havárii STL plynovodního řadu na křižovatce komunikací Rohožnická x Malešovská.Opravu havárie provádí v záboru spol. INPROS a odpovědným pracovníkem je paní Smrčková, kontakt: 602 530 176. Děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5447-havarie-stl-plynovodniho-radu-rohoznicka-x-malesovska

Související příspěvky