Havárie STL plynovodního řadu na Staroújezdské poblíž čp. 26

Společnost Pražská plynárenská Servid Distribuce a.s. nahlásila havárii STL plynovodního řadu.Jedná se o místo poblíž čp. 26 (úsek:Chotěnovská-Staroújezdská). Havárie zasahuje do jednoho jízdního pruhu vozovky. Dbejte zvýšené opatrnosti v tomto místě. Odpovědnou pracovnicí za zajištění rychlé opravy je paní Smrčková z výše uvedené společnosti.

Děkujeme.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5518-havarie-stl-plynovodniho-radu-na-staroujezdske-pobliz-cp-26

Související příspěvky