Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Havárie – kam volat, když …

Vzhledem k množícím se dotazům ze strany občanů si dovolujeme Vás informovat o aktuálních kontaktech použitelných pro nahlášení např. dopravní nehody, havárie nebo poruchy v dodávce energií.Havárie dodávek vody a kanalizace – Pražské vodovody a kanalizace a.s. – 840 111 112
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek plynu – Pražská plynárenská a.s. – 1239
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Havárie dodávek elektřiny – PRE distribuce a.s. – 1236
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé elektroinstalační firmy. 
Zkontrolujte prosím:

stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době již bude dodavatel schopen o dané poruše poskytnout více informací.

Havárie dodávek tepla – Pražská teplárenská a.s. –  266 751 111
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy.

Poruchy veřejného osvětlení – Technologie hl. m. Prahy a.s. –  800 404 060
Telefonní číslo slouží i k hlášení poruch veřejných hodin
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
číslo stožáru veřejného osvětlení nebo hodin
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte


Hasičský záchranný sbor – 150 nebo 112
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení, havárii s únikem nebezpečné látky…….), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte číslo.
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte


Zdravotnická záchranná služba – 155 nebo 112
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla  155 nebo 112
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte
popř. můžete ještě sdělit počet postižených, případně druh zranění či popis zdravotního stavu

 
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní číslo

Policie ČR – 158 nebo 112
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte


Městská policie – 156
V hlášení je nutné uvést:

co, kdy a kde se stalo
uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky